משלוח חבילות בדואר


ניתן לשלוח חבילה לכתובת הבית חב"ד, 

בית חב"ד אינו אחראי במקרה של אובדן או גניבה.
 

כתובת למשלוח: 

Chabad house (ציין את שמך בסוגריים)
T-432 (5090) Main Bazaar, Pahar Ganj   
New Delhi 110055 – India

 
  • אין למסור פרטים אישיים שלנו, כגון: מספר טלפון או אימייל.

  • מסיבות ביטחוניות, איננו מקבלים חבילות הנשלחות מתוך הודו. למעט קניות מאתרים ידועים.

  • משלוחים המתבצעים דרך אתרי אינטרנט, לפעמים יש צורך בקוד=OTP בכדי לאפשר קבלה של החבילה, ולכן הזמנת משלוחים כאלה אפשרית רק במידה ויש לך סים מקומי, עדכן אותנו מיד כשקיבלת את הקוד בכדי לאפשר איסוף. 

שמחנו לעזור

מחכים לך בבית חב"ד.