העברה בנקאית

פרטי חשבון בנק – חב"ד דלהי 

שם המוטב: ידידי השלוחים בהודו (ע"ר)

בנק פאג"י (52)

סניף: 188 

מס' חשבון: 534773

נא לציין בהערה עבור "חב"ד דלהי"