תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר האינטרנט של בית חב"ד דלהי, הודו.
(חב"ד למען המטייל הישראלי (ע"ר))

ברוכים הבאים ל: www.chabaddelhi.com אתר למידע בנוגע לכל עניני יהדות ויהודים, ואינפורמציה למטיילים ואנשי עסקים בדלהי, ובהודו. השימוש ב- www.chabaddelhi.com ובכל המדורים המשולבים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 
 • על האתר
אתר בית חב"ד דלהי, הודו (חב"ד למען המטייל הישראלי(ע"ר)). מספק מידע בנושאים שונים הקשורים באופן ישיר ועקיף למידע בנוגע לכל עניני יהדות ויהודים, ואינפורמציה למטיילים ואנשי עסקים בדלהי בפרט, ובהודו בכלל.
 
 • מידע, מאמרים ועצות
המידע והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר קביעת עובדה (להוציא מהכלל את דברי התורה שמובאים באתר), חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.
המידע הניתן למשתמשים בכלל המדורים איננו באחריות הבית חב"ד ולמשתמש לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הבית חב"ד עקב שימוש במדור זה או אחר. כל המסתמך על המידע הניתן במדורים אשר באתר www.chabaddelhi.com , עושה זאת על אחריותו בלבד.
 
 • העדר אחריות
המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבית חב"ד בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין הבית חב"ד אחראי לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
כאמור, התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד
(להוציא מהכלל את דברי התורה שמובאים באתר) ואינם בגדר עצה או קביעת עובדה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע בכל תחום.
 
 • פרטיות
בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן, הבית חב"ד מכבד את פרטיות המשתמשים באתר והפונים לאתר. בית חב"ד לא יעביר פרטי לקוחות לצד ג'. מדיניות הפרטיות העדכנית של הבית חב"ד נמצאת בכל עת באתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שהמשתמש יחזור ויקרא מעת לעת את מסמך מדיניות הפרטיות.
 
 • קישורים באתר
ב- www.chabaddelhi.com תמצא קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם מתפרסמים על ידי הבית חב"ד והוא אינו שולט או מפקח עליהם. כמו כן, אין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים או עדכניים, על ידי הבית חב"ד.
הבית חב"ד אינו מתחייב שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הבית חב"ד רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
הבית חב"ד לא ישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.
 
 • משלוחים וזמני הספקה
זמני ההספקה יקבעו לפי מה שסוכם במייל או טלפונית עם נציג מטעם הבית חב"ד, אישור תרומה ואישור הזמנה ישלח ישירות למייל הפונה תוך 48 שעות מזמן קבלת התשלום.
 
 • ביטול עסקה​
ביטול עסקה לא יאוחר מ24 שעות לפני זמן המשוער לקבלת ההזמנה, ובהקשר לתרומה ביטול עסקה יתאפשר ללא תנאים לא יאוחר מ48 שעות מקבלת התרומה.
 
 • זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, בטקסטים, בתמונות, באיורים, בקטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, ישומי תוכנה, או כל מידע אחר מכל מין וסוג באתר (להלן - "המידע המוגן") - הינן של הבית חב"ד, אלא אם כן נאמר, באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו, שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של הבית חב"ד לכך בכתב ומראש.
 
 • שינויים באתר
הבית חב"ד יכול לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבית חב"ד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
 • שינוי תנאי השימוש
הבית חב"ד רשאי לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.
 
 • דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות הבית חב"ד לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.
 
 
כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.
 

קראתי ואני מסכים