מי אנחנו חב"ד לובביץ'

אז מי אנחנו? – חב"ד לובביץ'
ייחודה של תנועת חב"ד ודרכה הרעיונית היא לא להסתגר בד' אמותיה, אלא לדאוג לכל מחסורו של יהודי, באשר הוא, ולהפיץ את משנת החסידות ומעיינותיה - חוצה, לכל מקום על פני הגלובוס
 
מנהיגי החסידות וכך גם ההולכים בדרכם, ראו במרכז מעייניהם את החובה לדאוג לכל העם. מי שהביא את הפעלתם של החסידים למען כל עם ישראל בכל מדינות פזורותיו, לממדים מדהימים, הינו הרבי מליובאוויטש. הרבי פיתח את מושג השליחות והקים את ה'בתי חב"ד'.
במשך עשרות שנות מנהיגותו, שולח הרבי אלפים (!) מתלמידיו לחמש יבשות תבל. הוא כובש מדינה אחר מדינה, פותח סניפים, בתי כנסת ומוסדות חינוך, בכל עיר ובכל יישוב. במדינות חופשיות מתקיימת הפעילות בחוצות ובפרסום רב, ובמדינות בהם קיים משטר עוין קמו ופעלו מחתרות של שליחיו האמיצים והמסורים של הרבי.
לא לחינם מפורסמת האמרה על חב"ד בעולם: שניים נמצאים בכל מקום בעולם - חב"ד וקוקה-קולה. היכן שיש קוקה-קולה יש גם חב"ד. למען האמת, ישנם מקומות שחב"ד הקדימה להופיע בהם והמשקה הפופולארי טרם נחשף לתושביו.
במסגרת פעילות בתי חב"ד בכל רחבי העולם, קיימים ארגוני חסד ותמיכה במשפחות נזקקות, זקנים וקשישים; הבאת שמחת החגים כחנוכה, פורים ויתר המועדים לכל יהודי ויהודי, בפרט, בקרב חיילי צה"ל העומדים על משמר ארצנו; הכנת נערים לקראת חגיגת הבר-מצווה והכנת זוגות העומדים להינשא לקראת הקמת ביתם; בניית ופיתוח בתי כנסת, מוסדות חינוך קהילתיים, מקוואות - גם במקומות שוממים ונידחים בקצה העולם, כשהכול מתוך מסירות נפש עצומה, ניתוק מחיי חברה תקינים, מבני משפחה וידידים.
מעצמת בתי חב"ד בהנהגתו של הרבי מליובאוויטש הינה תקדים היסטורי שלא היה כמותו מעולם. אלפי יהודים חבים את יהדותם ולעיתים גם את חייהם לרבי מליובאוויטש, בעקבות השפעתם של שלוחיו עליהם, אי-שם בקצה הגלובוס.
העיקרון הבסיסי שהניח הרבי ככלל ברזל לפעילות אלפי השלוחים ברחבי תבל, הינו החשיבות האדירה שיש לכל יהודי באשר הוא, ללא הבדלי עדה או חוג מסוימים, גם אם קיימים חילוקי דעות מהותיים ופערים חברתיים בין יהודי אחד למשנהו. כל יהודי, הדגיש הרבי אין-ספור פעמים, יקר ואהוב אצל הקדוש-ברוך-הוא כבן יחיד שנולד להוריו לעת זקנתם. קו מנחה זה הוא פס הייצור של הגישה הלבבית והפניה בפנים מאירות לכל יהודי ויהודי.
אין ספק, כי אימפריית השליחות מהווה צעד משמעותי ביותר בהכנת העולם לקראת הגאולה הקרובה, אותה יביא בכנפיו מלך המשיח, הרבי מליובאוויטש.
 
חב"ד : חכמה בינה דעת
חב"ד - זו שמה של החסידות הענפה שזרועותיה חובקות עולם ומלואו. מעבר לפעולותיה המוכרות בכל פינה בגלובוס - בתי חב"ד, הקמת קהילות יהודיות וביסוסן וסיוע רב-גווני לכל יהודי באשר הוא - חב"ד, לכל לראש, טומנת בחובה את מעיין החסידות הלא הוא פנימיות התורה שהתגלתה לפני כ-200 שנה. סקירה, על קצה המזלג...

תורת חסידות חב"ד, עוסקת למעשה בכל עולם ההגות והמחשבה של היהדות. היא דנה ביחסים שבין הבורא לבריאה, בדרכים שבהן שולט הבורא על עולמו, כיצד הוא מקיים ומחייה את העולם והמטרה שלשמה הוא ברא בכלל את העולם כולו. אנו מוצאים בתורת חב"ד הסברים מאלפים על מהותן של התורה ומצוותיה, על יחודו של עם ישראל ועל כוחותיה של הנשמה היהודית. בתורת חב"ד גם מצויים ניתוחים מעמיקים ונפלאים על נפש האדם וקיימת בה חדירה לרבדים העמוקים ביותר של הנשמה היהודית.
ישנו מכלול רחב של שאלות-יסוד המהווה נושא מתמיד לדיון במשנתה של חסידות חב"ד. כמה מהן הן השאלות הבאות: לשם מה ברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם? האם היה חסר לו דבר-מה שלשם כך ברא את העולם? וכיצד נוצר עולם כה מורכב ובעל כל כך הרבה ניגודים מאלוקים אחד ויחיד אשר "מהותו" היא אחדות פשוטה?
מקום נרחב מוקדש לעיסוק בשאלות המטרה והתכלית: מהי התכלית שבלימוד התורה ובקיום מצוותיה? לשם מה הייתה הנשמה האלוקית שלנו צריכה לרדת מן העולם הרוחני העליון שבו שרתה אל עולמנו הגשמי והתחתון?  מהי התועלת שבירידה עצומה זו? מהו סופו של העולם, האם הוא יישאר כפי שהוא לנצח או שיחול שינוי בכל מהותו בשלב זה או אחר?
זהו אחוז מזערי מהנושאים שבהם דנה תורת חב"ד. המאפיין את צורת דיונה הוא - ההיגיון המוצק של ההסברים, הבהירות, העומק ויחד עם זאת - הפשטות הניתנת להשגה לכל אדם.
שיטת חב"ד היא, אפוא, שיטה התובעת, שכל דבר יבוא מתוך הבנה יסודית שלימה ועמוקה, הבנה שתהיה מורכבת מכל השלבים של החשיבה ההגיונית: מחכמה, מבינה ומדעת.
מפליאה במיוחד היא העובדה, שכמעט לא נמצא אדם שניסה לחדור למעיינותיה של חסידות חב"ד ולא עמד משתומם מול האור העצום הבוקע מהם. עצם העיסוק בתורת חב"ד משנה זוויות-ראיה, מגביר מודעות לתחומים עדינים שלא היו קרובים קודם-לכן והופך את האדם לאדם אחר: רציני יותר, שלם יותר עם השקפת עולמו, מיושב יותר - וגם בעל חיוניות ושמחת-חיים גדולה יותר.
הרבי מילובביץ – מלך המשיח                                                         
מנהיג בעל שיעור קומה נדירה, אישיות מאלפת, אוהב ישראל עצום - דומה שהכל ניתן להאמר על הרבי ואכן, הכל כבר נאמר בהזדמנויות שונות מפיהם של גדולי עמנו, שזכו לעמוד מקרוב ולהתפעל מהעוצמה הרבה הקורנת מדמותו.

הרבי מליובאוויטש הוא ללא ספק אחד המורים והוגי הדעות הפוריים והמעמיקים ביותר בתולדות הדורות האחרונים. ברבבות שיחותיו, באלפי מאמריו, באין-ספור אגרותיו מאיר הרבי באור מיוחד ומקורי את כל הנושאים הקשורים בעולמה של היהדות.
 
משנתו משתרעת על כמאתיים וחמישים ספרים עבי-כרס המכילים: עיון ומחקר בכל מקצועות התורה, פסיקה הלכתית, פרקי הגות ומחשבה ותשובות ועצות לשואלים. התוועדויותיו של הרבי לפני קהל חסידיו היו נמשכות לעיתים עד שבע ושמונה שעות. כל אותו הזמן שפע הרבי דברי תורה, הגות והדרכה, שכללו מאות ציטוטים מן המקורות. מעולם לא נזקק במהלך אותן ההתוועדויות לספר פתוח או לרישום כלשהו של הדברים בראשי-פרקים.
 
ספריו של הרבי מפארים את ספריותיהם של רבים מבתי ישראל, ושום מחבר ספר בתחומי היהדות אינו יכול להתעלם מחידושיו המקוריים. צוותים של תלמידי-חכמים במכונים שונים ברחבי תבל עוסקים בריכוז חידושיו של הרבי וכך יוצאים-לאור עשרות ספרים שמגישים את תפיסתו של הרבי בנושאים שונים ומגוונים.

גם בקנה-מידה היסטורי, לא קל למצוא בין גדולי ישראל מי שמשתווה להיקף יצירתו הרוחנית של הרבי. בצדק הגדירו אותו רבים "מרביץ התורה הגדול ביותר בדורות האחרונים".
 
הרבי מליובאוויטש הוא דמות מרתקת. לכאורה, רבי של חסידים, אבל השפעתו חרגה הרבה מעבר לגבולות חב"ד. אדמו"רים וגדולי-תורה העריצו אותו, מדינאים ואנשי צבא הוקסמו ממנו, נשיאים וראשי מדינות התכתבו איתו, אנשי מדע ואמנים נקשרו אליו, המוני יהודים, מכל עדה, חוג ואורח-חיים, ראו בו אישיות מיוחדת במינה.
 
 הרבי גילם שילוב מיוחד של תכונות, שכל אחת כשלעצמה ראויה להבלטה ולהערכה. גאון עצום בכל חלקי התורה, הוגה פורה שמגלה מעמקים חדשים באוצר המחשבה היהודית. איש משכיל ביותר, שמוכיח התמצאות בכל תחומי המדע המודרני. כושר מנהיגות נדיר, שמסוגל להפיק מרבבות בני-אדם את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם. איש חזון, שיודע להעריך נכון תהליכים בחיי עם ועולם. אהבה עצומה לכל יהודי ויכולת להתמסר לבעיותיו הקטנות של האיש הפשוט. קסם אישי רב, נועם הליכות, הופעה מרשימה ביותר ועיניים חודרות-לב.
 
כשמודעים לגדלותו של הרבי, מקבלים דבריו מימד אחר לחלוטין. הרבי אמר לנו באופן ברור כי אנו חיים בימות המשיח. לא רק שבואו בלתי נמנע - אלא שהוא כבר כאן. התגלותו תלויה בנו ובמעשינו. אלה מבינינו שהיו עדים להתגשמות נבואותיו הקודמות של הרבי צריכים להיות נטולי ספק כי נבואה זו תתגשם בקרוב מאוד.
 
אם נמשיך בדרכו זו של הרבי, להחדיר את העולם באור התורה ולחמם אותו באש אהבת ישראל – הדבר בוודאי יביא להתגלות המלך המשיח, הרבי, והגאולה האמתית והשלימה במהרה בימינו.